Име на огранизацията:
Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”
Адрес:
Педагогически факултет, Катедра "Психология" ул. Цар Асен 24, 4000, Пловдив, България
Уебсайт:
Лице за контакт:
доц. д-р. Светлана САРИЙСКА
Ел. поща:
Име на огранизацията:
Национална асоциация на професионалистите, работещи с хора с увреждания (НАРХУ)
Адрес:
ул. "Найден Геров" 6, 4000 Пловдив, България
Уебсайт:
Лице за контакт:
г-ца Петя ГРУДЕВА
Ел. поща:
Име на огранизацията:
Доброволно формирование Пловдив 112
Адрес:
Ул.Тракия 17А, 4000, Пловдив, България
Уебсайт:
Лице за контакт:
г-н Георги Влайков
Ел. поща:
Име на огранизацията:
Виенската асоциация на доброволците в образованието (VAEV)
Адрес:
"Rosmaringasse" 9, 1220 Виена, Австрия
Уебсайт:
Лице за контакт:
г-н Халит Усанмаз
Ел. поща:
Име на огранизацията:
Белградско отворено училище (BOS)
Адрес:
Масарикова 5/6, 11000 Белград, Сърбия
Уебсайт:
Лице за контакт:
Милорад Биелетич
Ел. поща:
Име на огранизацията:
PhoenixKM BVBA
Адрес:
Amersveldestraat 189, 8610 Kortemark, België
Уебсайт:
Лице за контакт:
Mr. Karel Van Isacker
Ел. поща: