Ime organizacije
Univerzitet u Plovdivu “Paisii Hilendarski”
Adresa
Fakultet za Pedagogiju, Odeljenje za psihologiju "Tzar Assen"; Ulica br. 24, 4000 Plovdiv, Bugarska
Veb-sajt
Kontakt osoba
Assoc. Prof. Svetlana SARIYSKA
Imejl
Ime organizacije
Nacionalna asocijacija profesionalaca koji rade sa osobama sa invaliditetom (NARHU)
Adresa
Ulica Nayden Gerov br.6, 4000 Plovdiv/Bugarska
Veb-sajt
Kontakt osoba
Petia GRUDEVA
Imejl
Ime organizacije
Volonterska jedinica Plovdiv 112
Adresa
Ulica Trakiya br. 17A, 4000 Plovdiv/Bugarska
Veb-sajt
Kontakt osoba
Georgi VLAYKOV
Imejl
Ime organizacije
Bečka asocijacija volontera u obrazovanju (Vienna Assocation of Education Volunteers – VAEV)
Adresa
Ulica Rosmaringasse 9, 1220 Beč/Austrija
Veb-sajt
Kontakt osoba
Halit USANMAZ
Imejl
Ime organizacije
Beogradska otvorena škola (BOŠ)
Adresa
Ulica Masarikova 5/16, 11000 Beograd/ Srbija
Veb-sajt
Kontakt osoba
Milorad BJELETIC
Imejl
Ime organizacije
PhoenixKM BVBA
Adresa
Amersveldestraat 189, 8610 Kortemark, België
Veb-sajt
Kontakt osoba
Mr. Karel Van Isacker
Imejl