Всички общества признават значението на дейностите за свободното време в психологическото, когнитивното, гражданското, професионалното и физическото развитие на младите хора. Затова, на много места по света младежите отделят определено време, през което те не са на работа и училище, и могат да участват в различни дейности според тяхното лично предпочитание. Продуктивното свободно време е от фундаментално значение и за личното, и за социалното развитие на младите хора.

Психологически предимства от равлекателните дейности в свободно време за младежи в неравностойно положение са:

Изследване (проведено от Early Childhood, Австралия) потвърждава, че свободното време е важно, за да се помогне на младите хора да постигнат широк спектър от положителни резултати, като например:

ЦЕЛИ

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ