Alle samenlevingen erkennen het belang van vrijetijdsbesteding in de psychologische, cognitieve, maatschappelijke, beroepsmatige en lichamelijke ontwikkeling van jonge mensen. Productieve vrijetijdsbesteding is fundamenteel voor zowel de persoonlijke als sociale ontwikkeling van jongeren.

Psychologische voordelen van vrijetijds / recreatie-activiteiten met mensen met een beperking zijn:

Onderzoek (door Early Childhood Australia) bevestigt dat vrije tijd belangrijk is om jongeren te helpen een breed scala aan positieve resultaten te bereiken, zoals:

DOELSTELLINGEN

DOELGROEPEN